واحد کشت محصولات گلخانه ای پونه (سیاهدک زاهدان)

مدیریت مبارزه تلفیقی(IPM) آفات گلخانه:

-         شخم: آبیاری قبل از كاشت و شخم سبك در زمان گاوروشدن، در كنترل علفهای هرز مؤثر است. همچنین شخم عمیق بعد از برداشت در كنترل مگسهای مینوز، كنه‌ها، علفهای هرز و بعضی از بیماریها مؤثر است.

-         ضدعفونی خاك: با این روش بذر علفهای هرز، گیاهان انگل، نماتدها، قارچ‌ها و باكتریهای مضر و بعضی از آفات از بین می‌روند.

 انواع روشها: 1- ضدعفونی بوسیله بخار آب   2- اشعه خورشیدی   3- بوسیله سموم(متیل برماید، متام سدیم، كلروپیكرین و ...)

-         استفاده از سموم گرانول قارچ‌كش و حشره‌كش: برای پیشگیری از بوته‌میری، فوزاریوم، فیتوفتورا، آبدزدك، هزارپا، خرخاكی، طوقه‌بر و ....در موقع كاشت  سوراخ كاشت را با ماسه مرطوب می‌پوشانند برای تهیه ماسه مرطوب مقدار 20 گرم كاپتان یا بنومیل و 20 گرم دیا زینون پودر وتابل را در یك لیتر آب حل كرده و آن را با 10 كیلو ماسه مخلوط كنیم .

7 روز بعد از كاشت بذر دور گیاهك تازه سبز شده را با محلول 2درهزار كاپتان یا بنومیل با ضافه 2 در هزار دیا زینون پودر وتابل سم پاشی كنید و این سیم پاشی را 2 بار به فاصله 7 روز تكرار نمائید . سم را طوری بپاشید كه طوقه گیاه و خاك اطراف آن به محلول سمی آغشته شود .

تا زمانی كه رطوبت كافی در خاك موجود باشد از آبیاری خوداری كنید زیرا رطوبت اضافی خاك موجب بوته میری می شود . ضمنا رطوبت كمتر رشد ریشه را تسهیل میكند و موجب توسعه آن می گردد . در سیستم آبیاری جوی – پشته اگر تلفات رطوبت خاك زیاد نباشد معمولا تا زمان اولین برداشت خیار احتیاج به آبیاری نخواهد بود . معهذا این قاعده عمومیت ندارد ودر خاكهای سبك ممكن است قبل از شروع برداشت نیز آبیاری گلخانه لازم باشد .

  بعضی از بذر ها پس از سبز شدن دجار بیماری بوته میری شده و یامورد حمله حشرات خاك واقع می شوند . آغشته كردن ماسه روی بذر به سموم قارچ كش، حشره كش و همچنین سم پاشی مرتب  بوته های جوان به شرحی كه فوقا گذشت از این اتفاق جلوگیری می كند .

-        تعویض خاك: در شرایط آلودگی حاد به فوزاریم، بوته‌میری و ... و گرانی سایر روشهای مبارزه، این روش اجتناب‌ناپذیر است.

-        ارقام مقاوم:  برای پیشگیری از بیماریهای مهم ویروسی از قبیل TMV، CMV ، همچنین نماتدها، بیماریهای قارچی و باكتریایی و...

-         كنترل دما، رطوبت، PH، شوری و سایر عوامل محیطی:  در كنترل بیماریهای فیزیولوژیك، كمبودهای موادغذایی، بیماریهای قارچی و آفات مؤثر است. وقتی خاك رطوبت كافی دارد از آبیاری اضافی خوداری كنید . وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی است . در شبهای سرد رطوبت زیاد هوا در مجاورت پوشش سرد گلخانه تبدیل به آب شده و روی سقف قطرات متعدد آب تشكیل می شود به عبارت دیگر گلخانه عرق می كند . این قطرات روی شاخ و برگ خیار می ریزد و احتمال بروز امراض قارچی را افزایش می دهد . برای جلوگیری از عرق كردن گلخانه شبها گلخانه را گرم كنید و روزها با تهویه مكرر از جمع شدن رطوبت در فضای گلخانه جلوگیری نمایید .

-        تغذیه مطلوب: بیش‌بود و كمبود و اثرات متقابل بعضی عناصر در خاك در كنترل بعضی از بیماریهای  مؤثر است. از جمله اینكه عناصر بور، كلسیم و پتاسیم خاصیت قارچ‌كشی مخصوصا سفیدكها دارد.  افزایش مقدار ازت مصرفی، شدت آلودگی به بیماریهای قارچی را افزایش می‌دهد. با مصرف زیادی كودهای فسفاته علاوه بر ممانعت از جذب عناصر كم‌مصرف مثل روی، از جذب آهن در بدن انسان نیز جلوگیری می‌كند. عنصر سیلیس مانند سدی در برابر هیفهای قارچها عمل می‌كند. كلسیم در كنترل پژمردگی فوزاریمی مؤثر است. از آنجا كه مس در كنترل قارچها مؤثر است، در تركیب قارچ‌كشها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-        رعایت اصول بهداشتی:  رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریها بسیار مهم است . هر چه رفت و آمد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض نیز بیشتر است وسائل كار از قبیل  چاقو ، بیل ،ـ شن كش ، بیلچه ، و غیره را مرتبا ضد عفونی كنید و قبل از شروع هرس ، برداشت و غیره دستها را با صابون بشویید . تا می توانید بوته ها را كمتر دست كاری كنید. جلوی در ورودی یك قطعه بزرگ اسفند بگذارید و آن را مرتبا با محلول ضد عفونی كننده خیس كنید تا از انتقال خاك آلوده و عوامل بیماری زا به داخل گلخانه جلوگیری شود بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل را از گلخانه خارج كنید . وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تكثیر بیماری و انتقال آن سه دوره بعد می شود .علفهای هرز داخل گلخانه را مرتبا پاك كنید و علفهای هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2متر مرتبا با گراماكسون علف كشی نمایید .

-        بررسی و بازدید منظم: با بازدید منظم حداقل هفته‌ای 2 بار، علل توقف رشد، تغییر در رنگ برگ، خروج برگها از شكل طبیعی و نیز شكل نامنظم و رنگ ناجور میوه باید بررسی شود. معاینه دقیق تمام قسمتهای گیاه از سطح زمیت تا نوك بوته حتی زیر برگ، توجه به وضع علفهای هرز داخل و بیرون گلخانه مخصوصا میزبانهای آفات، بازدید مستمر و نمونه‌برداری از اطراف درها، تهویه‌ها، توریهای درها، چراغها و محلهایی كه در معرض سمپاشی قرار ندارند، باید مد نظر باشد.

-        مبارزه بیولوژیك:  استفاده از زنبور انكارسیا و قارچ ورتیسلیوم(مایكوتال) برای مگس سفید، كنه فیتوزئید برای كنه دونقطه، قارچ تریكودرما برای كنترل نماتدهای خاك، باكتری باسیلوس برای كنترل لاروهای برگخوار، بالتوریها، مگسهای سیرفید و كفشدوزكها و سنكها برای كنترل شته‌ها

-        نصب تله زرد: مگس های سفید به سمت رنگ زرد جلب می شوند تحقیقات نشان داده است كه رنگ زرد بهترین تله برای حشره های كامل است . تله های چسبنده در شكل و اندازه های مختلف وجود دارند . هر چند كه كارتهای محكم كاغذی یا مقوایی و تخته های زرد نقاشی شده هم برای فروش تهیه شده اند  . برخی از مواردی كه در زیر به آنها اشاره می شود در ساخت تله های چسبناك آزمایش شده اند: سریش چسبناك ( سریش حشره شناسی )، روغن معدنی سفید، گریس، روغن موتور. علاوه بر مگس سفید ، حشره های دیگر نیز بسوی كارتهای زرد چسبنده جلب می شوند . دو بالان قارچی شكل ، تریپس های گل ، مگس های مینوز برگ ،شته ها ، زنجیره ها و سن های گیاهی ، حشره هایی هستند كه به فراوانی به این كارت ها جلب می شوند.

-        حذف علفهای هرز: به خصوص علفهای هرز میزبان آفات

-         مبارزه شیمیایی: در صورت عدم فرصت لازم برای سایر روشهای مبارزه، آنهم فقط با رعایت نكات زیر صورت میگیرد: 1- استفاده از سموم ضعیف با دوره كارنس كم 2- حتی‌الامكان اقدام به سمپاشی بعد از برداشت محصول 3- عدم استفاده از سموم سیستمیك 4-  حتی‌الامكان از حشره‌كشهای پیرتروئیدی از قبیل آمبوش، ریپكورد، دسیس استفاده نشود. 5-  تركیبات پیرتروئیدی علیرغم تاثیر خوب روی آفات و سمیت كم آنها برای انسان، باعث نابودی دشمنان طبیعی آفات می‌شوند. 6- سموم پیرتروئیدی معمولا گران هستند. 7- با این وجود در صورت یك نوبت سمپاشی با این سموم  نمی‌توان نوبتهای بعدی از سموم فسفره استفاده كرد. زیرا به سرعت ایجاد مقاومت می‌كنند. 8- سموم كارباماتی از قبیل لاروین می‌توانند مقاومت ایجادشده توسط سموم پیرتروئیدی و فسفره را به سرعت در هم‌بشكنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود نوبتهای اولیه با سموم كارباماتی و فسفره و در صورت تمایل به استفاده از سموم پیرتروئیدی صرفا در نوبتهای پایانی استفاده شود.

 

آفات و بیماریها

آفات و بیماریهای گیاهی در مراحل مختلف رشد به محصول آسیب می رساند . و موجب مرگ بوته یا كاهش محصول آن می شود . عوامل و عوارضی كه سلامت گیاه را مختل میسازد شامل چند گروه زیر است :

1- عوارض  فزیو لوژیكی : مانند كمبود مواد غذایی ، سوختگی ناشی از سموم دفع آفات ، خفگی ریشه در اثر زیادی آب ، اثر سرما وغیره

2-آفات: شامل حشرات ، كنه ها وغیره

3- بیماریهای گیاهی كه توسط میكروارگانیسمها ایجاد می شوند : شامل باكتریها ، قارچ ها ، ویروسها و نماتودها

اولین قدم برای مبارزه با بیماریها توجه به وجود مشكل در گلخانه است . مسئول گلخانه باید مرتبا وضع بوته ها را زیر نظر داشته باشد تا در صورت بروز مشكل فورا متوجه شود . قدم بعدی تشخیص عارضه است تا معلوم شود چه عاملی باعث بروز آن شده است . برای تشخیص درست مشكلاتی كه در گلخانه پیش می آید توجه به نكات زیر ضروری است :

هر عارضه كوچك و بزرگ را نباید فورا به عوامل انگلی مانند حشرات ، قارچ ها و ویروسها نسبت داد .بسیاری از عوارض غیر انگلی در صورت داشتن اطلاع كافی از خصوصیات رشد ، شرایط مطلوب محیطی احتیاجات كودی گیاه در مورد نظر بموقع پیشگیری شده و امكان بروز پیدا نمی كند. علائم آفات مهم مانند شته ، ترببس و كنه را بشناسید . بسیاری از این علائم ممكن است باعلائم بیماریهای قارچی و ویروسی اشتباه شود.

ذیلا بعضی از آفات و امراض  گلخانه و نحوه مبارزه با آنها ذكرمی شود .

 آفات

الف -  حشرات خاك: در گلخانه ها و تونل های پلاستیكی كه خاك آنها قبل از كشت ضد عفونی نشده باشد بعضی از آفات مانند آب دزدك ، خرخاكی، هزار پا و كرمهای طوقه‌بر به جوانه بذری یا گیاهك جوان آسیب می رسانند . برای مبارزه با این حشرات باید قبل از كاشت 4-5 گرم دیا زینون گرانول یا سم سوین را در هر متر مربع گلخانه بپاشند و تا عمق 15- 20 سانتی متر با خاك مخلوط نمایند . یا اقدام به طعمه‌پاشی (آبدزدك و طوقه‌بر) نمود. در صورتیكه اینكار انجام نشود و آفت بروز نماید، نیم لیتر محلول 2 در هزار دیازینون یا سوین پودر وتابل را اطراف گیاه بریزید بنحویكه خاك اطراف ریشه ها باین محلول آغشته شود .

ب ـ شته‌ها(Aphids): شته‌های بالغ، حشراتی گلابی‌شكل با بدنی نرم و دارای قطعات دهانی زننده-مكنده هستند. آنها خرطوم خود را به داخل رگبرگ یا بافت گیاهی فرو میكنند و شیره گیاه را می مكند. به طور كلی زیانهای شته‌ها را به 4 سته می‌توان تقسیم كرد:

مكیدن شیره گیاهی، توقف رشد و ایجاد حالت تشنگی در گیاه 2- ایجاد تغییرات فیزیولوژیك از طریق تزریق آنزیم به داخل بافتها 3- دفع عسلك و استقرار قارچهای كپك دوده‌ای(فوماژین) و كاهش فتوسنتز 4-  انتقال بیماریهای ویروسی(موزاییك خیار) و ایجاد كوتولگی یا مرگ

در شرایط گلخانه به دلایل زیر به سرعت جمعیت شته‌ها افزایش می‌یابد:

بیشتر شته‌ها ماده هستند 2-تولید مثل دخترزایی و تولید 3 تا 10 پوره در روز 3-كوتاه‌بودن طول دوره پورگی(5 تا 7 روز) 4- طولانی‌بودن طول عمر حشرات بالغ(30 تا 45 روز) 5-وجود شرایط دمایی و رطوبتی مطلوب 6- عدم وجود دشمنان طبیعی و سایر عوامل كنترل‌كننده

با این شرایط شته‌ها میتوانند تا 20 نسل در سال ایجاد كنند.

كنترل و مبارزه: اقدامات به‌زراعی: از بین بردن هرگونه پناهگاه و علفهای هرز میزبان در داخل گلخانه و اطراف گلخانه به شعاع 4 متری – از بین بردن مورچه‌ها با استفاده از پودر سوین – قطع برگهای آلوده به طریق مكانیكی در ابتدای آلودگی

مبارزه بیولوژیك: استفاده از كفشدوزكها (كفشدوزك 7 نقطه، هیپودامیا و ...)، هر لارو كفشدوزك 7 نقطه تا یكصد عدد شته را می‌خورد( در یك نسل جمعا چهار هزار شته) - زنبورهای پارازیتوئید شته بالغ(Aphidius matricariae)، علائم پارازیتیسم: بدن شته پارازیته‌شده حجیم، مومیای و چرمی یا قهوه‌ای‌رنگ می‌شود. مگسهای سیرفید، بالتوریها و ....

مبارزه شیمیایی: عدم استفاده از سموم سیستمیك ، حتی‌الامكان از حشره‌كشهای با منشا گیاهی از قبیل نیكوتینوئیدها، آب‌تنباكو و دیكلروس و غیره  مورد استفاده قرار گیرد.

 

ج - تریپس‌(Thrips tabaci): تریپسها جزء آفات مكنده با دگردیسی بینابینی هستند. حشرات بسیار ریز با بدن كشیده، بالها در حاشیه عقبی دارای ریشكهای بلند. علائم خسارت: تریپسها در مرحله 4-2 برگی خسارت می‌زنند. برگهای آلوده به سمت پایین پیچ می‌خورند.  تریپس هم مانند شته حشره ریزی است كه با نیش خود سطح زیر برگ را سوراخ كرده و از شیره برگ خیار تغذیه میكند . در اثر نیش تریپس پشت برگ لكه های خشك سفید رنگ پیدا می شود كه بتدریج این لكه ها به هم پیوسته و خشكیدگی وسیعی را روی برگ ایجاد می كند . حشره كشهای سیتمیك روی تریپس ها تاثیر زیادی ندارد و باید برای مبارزه با تریپس از حشره كشهای تماسی مانند آزینفوس ، دیپتركس ، اندوسولفان و غیره استفاده كرد .

 

د- كنه: كنه در هوای گرم به بوته های خیار حمله می كند و با مكیدن شیره برگ و لطمه زدن به ظرفیت كربن گیری گیاه باعث كاهش محصول می شود . تشخیص سریع آلوده گی به كنه و مبارزه فوری با آن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر كنه فرصت تكثیر و توسعه تامرحله تنیدن تار و قسمتهای فوقانی گیاه را پیدا كند مبارزه با آن بمراتب مشكل تر می شود . سی هكزاتین ، متاسیستوكس ، كلتان و غیره برای مبارزه با كنه مناسب است بشرطی كه بعد از سم پاشی تا زمان برداشت فاصله كافی برای تجزیه بقاییای سم روی گیاه وجود داشته باشد . هچوم برخی كنه ها از آلوده گی نشاها شروع می شود . به قدری كوچك هستند كه به آسانی می توانند از پنجره های توری دار استاندار نیز عبور كنند . به علاوه ، كنه ها میزبان های وحشی را نیز كه در اطراف گلخا نه ها وجود دارند آلوده می كنند .كنه ها به آسانی از منابع خارجی آلوده بالا می روند و وارد گلخا نه ها می شوند . همچنین ممكن است كنه ها به وسیله باد به اطراف منتشر شده و سپس در اثر برخورد با بلندترین مانع مانند درختان ، اصطبل دام و یا گلخانه ها متوقف می شوند . أن گاه به أسانی به طرف پائین و به سوی گیاه میزبان به حركت درامده و هجوم جدیدی را شروع می كنند .

بارندگی و آبیاری برای كنه ها زیان آور است و به مكنترل آنها كمك می كند .

 

هـ-معدنچی های برگ ( مگس های مینوز ): این حشره در شرایط گلخانه ، نسلهای زیادی دارد و مرحله های رشد آن در در طی یك فصل زراعی در نسلهای مختلف با هم مخلوط می شوند . البته در شرایط مزرعه ، تعدادی از پارازیت های لارو و شفیره مینوز فعال هستند .

پارازیتیسم در شرایط حفاظت شده گلخانه زیاد نیست . در صورت پارازیته شدن ، لارو رنگ زرد و نیمه شفاف خود را از دست می دهد و تیره تر می شود ( تقریبا به رنگ برنز ) . لاروهای پارازیته ، شكل پف كرده دارند و هرگز از تونلهای خود خارج نخواهند شد . ممكن است شفیره های پارازیته شده نیز به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه براق  در آینده ( شفیره های عادی قهوهای طلایی هستند )

مینوزهای برگ در مدتی كوتاه می توانند جمعیت زیادی به وجود آورند و ممكن است لاروهای زیادی هم یك برگ اشتغال كنند . در نتیجه از به هم پیوستن تونلهای آنها ، برگ خالی از سبزینه خواهد شد . به این ترتیب ، گیاه تا مدت طولانی نمی تواند غذا تولید كند و برگ ها به طور تقریبی ، شفاف می شوند ؛ آنها گاه از قسمت بالا خشك شده و می میرند . اگر جمعیت لاروها زیاد نباشد و باقی مانده های گیاهی هم كنترل نشوند ، به نظر می رسد میزبان های هرز با مواد شیمیایی یا سم های علف كش سوزانده شده باشند .دالان ها ( تونلها ) همیشه روی برگ هاا تشكیل می شوند ؛ ولی گاهی  وقتها بر روی میوه نیز دیده می شوند .

كنترل مینوزهای برگ : نشاها باید از نظر وجود مینوز و نوزاد كرمی شكل آنها به دقت معاینه شوند . نشاهایی كه در برابر خطر آلوده گی حشره ای كامل مینوز برگ قرار دارند ، برگ هایشان به علت تغذیه زیاد و یا وجود محل های تخم گذاری شده ، لكه دار هستند . كنترل لاروهای مینوز برگ ، سخت است . زیرا أنها در داخل دالان ها ( تونل ها ) به وسیله هر دو سطح بالایی و زیرین برگ ، محافظت می شوند . حشره كش های معینی وجود دارند كه مینوزهای بالغ را پیش از آن كه بتوانند تخم گذاری كنند ، یا اینكه تخم های خود را در سطح برگ پخش كنند ، از بین میروند . اما تخم ها در برابر حشره كش ها حفظ می شوند . هر چند لاروها می توان به وسیله اثرات تبخیری پر قدرت حشره كش های سیستیمیك نابود كرد ، حشره كش ها روی مرحله شفیره گی اثری ندارند  . تحقیقات نشان داده است كه لاروها پیش از أن كه به شفره تبدیل شوند ، بر روی خاك افتاده و در بستر خاك مخفی می شوند .

استفاده از حشره كش ها در این محل می تواند به از بین بردن آفت پیش از آنكه از مرحله شفیره گی به بلوغ برسند، كمك كند . بهترین حشره كش های ضد مینوز های برگ ، مواد تنظیم كننده رشد (IGR) هستند .ازسوی دیگر، استفاده از پوشش های مالچ گیاهی  بر روی خاك گلخانه نیز چرخه زندگی مینوز برگ را مختل میكند .

 

و- مگس های سفید: تولید كنندگان باید به بوته هایی كه حشره های ریز سفید رنگ بیشماری شبیه به شب پره های كوچك دارند توجه كنند . مگس های سفید در برگهای بالایی گیاه ظاهر می شوند . اگر ضربه ای آهسته به گیاه زده شود یا اینكه گیاه تكان داده شود مگسهای سفید از محل های استراحت خود پرواز نموده و سپس روی گیاهان اطراف ، پراكنده می شوند . رنگ بدنشان به علت رسوب موم بر روی بیدن و بالهای ، سفید می شود . مگس های سفید قطعه های دهانی زننده – مكنده دارند و مثل شته ها از شیره گیاهی تغذیه می كنند . مگس های سفید نر وماده ، هردو از سطح زیرین برگ ها تغذیه كرده و با مصرف شیره  گیاهی باعث خسارت می شوند . در نتیجه بر روی قسمت های بالایی برگ ها لكه های زرد ی دیده می شود . و بوته ها كوتاه و بیماربه نظر می رسند . زیانهای غیر مستقیم نیز به وسیله دفع ترشحات زاید وارد می شود كه قارچ های دوده یا فوماژین بر روی آن رشد می كنند . مشخص شده كه مگس های سفید ، ناقل بیماریهای ویروسی از جمله بیماری پیچیدگی ویروسی زرد برگ گوجه فرنگی (TYLCU ) هستند. مگس های سفید را می توان به چند روش مانند مشاهده ، تكان های جزیی گیاهان یا استفاده از تله ها كشف كرد . موفق ترین روش ، استفاده از تله های پلاستیكی زرد چسبنده است . بعضی از روشهایی كه ممكن است مدیریت كنترل مگس های سفید كمك كنند ، به شرح زیر هستند :

گیاهان جدید نباید در داخل یا نزدیك گلخانه هایی كه مشكل آلودگی به مگس سفید دارند ، كاشته شوند. همه تولید كنندگان باید برای مبارزه به این مشكل تلاش كنند .پیش بینی های لازم برای حفظ نشاهای پاكسازی شده از مگس های سفید باید در گلخانه هایی كه نشاها در آن رشد می كنند صورت بپذیرد . آلوده بدون نشاها یكی از راهای اصلی هجوم آفت  به داخل گلخانه های  بدون آلوده گی است .كارگرها نباید لباس زرد رنگ به تن كنند . زیرا مگس های سفید به سوی رنگ زرد جلب میشوند و ممكن است كه روی لباس آنها بنشیند و به جاهای دیگر نیز منتقل شوند .كارگرها باید گیاهان میزبان آفت  را در زمان تولید مسئول و نیز در فصل آیش ، نابود و یا كنترل كنند . همه نشاها باید از كاشته شدن ، بازدید شوند . همچنین نشاها باید از گلخانه ها یا فروشندگان مطمئن خریداری شوند .

 اصول بهداشتی باید به طورهمیشگی رعایت شود .همچنین انتهای آلوده و نیز بخشهایی از گیاه كه باید نابود شوند ، خیلی زود جمع آوری شوند .


+ نوشته شده در  یکشنبه 4 تیر1391ساعت 21:11  توسط گشت ارگانیک | 
اختلالات تغذيه اي در خيار گلخانه اي

و ميوه و رشد آن متوقف گرديده. گياه (سمت چپ) را با گياه سالم (مركز) مقايسه نماييد. برگهاي مسن تر به طور يكنواخت به رنگ سبز كمرنگ مايل به زرد در مي آيند. اين حالت به برگهاي جوانتر بالايي نيز منتقل مي گردد (سمت راست).

كمبود ازت:
ميوه ها كوتاه، لاغر و با نوك باريك و به رنگ سبز روشن در مي آيند.

كمبود فسفر:
در اين گياه كه از رشد باز مانده است برگ مسن تر به رنگ زرد درآمده اما برگ بالايي آن سبز تيره باقي مانده.

كمبود فسفر:
گياه دچار كمبود فسفر(نمونه سمت چپ) با توقف رشد مواجه بوده و برگها كوچك و به رنگ سبز تيره در مي آيد. نمونه گياه سالم در سمت راست ديده مي شود.

كمبود فسفر:
اين برگ مسن، نقاط سوخته و قهوه اي بين رگبرگها را نشان مي دهد.

كمبود پتاسيم:
گياه دچار كمبود پتاسيم در سمت چپ ديده مي شود. برگهاي مسن تر (پاييني) به رنگ زرد در آمده و سپس خشك و كاغذي مي شود. گياه سالم در سمت راست ملاحضه مي گردد.

كمبود پتاسيم:
زردي و سوختگي در برگهاي قديي تر از لبه برگ شروع مي شود(چپ و مركز) و احتمالا در بين رگبرگهاي اصلي به سمت مركز برگ گسترش مي يابد(راست).

كمبود پتاسيم:
عدم توسعه ميوه در ناحيه انتهاي ساقه ملاحضه مي گردد.

كمبود منيزيم:
كمبود در گياه سمت چپ به صورت زردي و سوختگي به رنگ قهوه اي مايل به زرد روي برگهاي مسن تر نمايان مي گردد. در سمت راست گياه سالم نشان داده شده است.

كمبود منيزيم :
زردي بين رگبرگهاي اصلي برگهاي مسن تر(سمت چپ) تبديل به سوختگي به رنگ قهوه اي مايل به زرد مي شود(سمت راست). برگهاي جوانتر (نمونه بالايي) كمتر تحت تاثير قرار مي گيرند.

كمبود كلسيم:
برگهاي جوان به حالت فنجاني شكل خميده به طرف پايين همراه با لبه هاي سوخته ملاحضه مي شوند.

كمبود منيزيم :
رگبرگهاي برگهاي قسمت مياني و بالايي گياه سبز باقي مي مانند. مابقي برگ به طور يكنواخت، سبز رنگ پريده مايل به زرد مي گردد.

كمبود آهن:
علائم سبز رنگ پريده ابتدا روي برگهاي جوان ظاهر مي شود. شبكه رگبرگي به رنگ سبز روشن در مي آيد.

كمبود آهن:
برگهاي جوان (چپ و مركز) سبز كم رنگ مايل به زرد با رگبرگهاي سبز مي باشند. در شرايط حادتر (مركز) رگبرگهاي فرعي نيز كم رنگ مي شوند و برگهاي تحت تاثير قرار گرفته زرد كم رنگ متايل به سفيد مي شوند. در سمت راست برگ سالم ملاحضه مي شود.

كمبود بر:
برگهاي مسن تر با حاشيه زرد ديده مي شوند(بالا و چپ). برگهاي جوان بد شكل و ابلق مي شوند(راست).

كمبود بر:
ميوه، نارس مي ماند(بالا). علائم پيچ خوردگي و زخم بر روي ميوه ايجاد مي گردد(مركز و پايين).

كمبود بر:
در ميوه دچار كمبود، نسبت گوشت ميوه به بخش بذر بيشتر مي شود. روي پوست ميوه علائم خشكيدگي ملاحضه مي شود.

كمبود بر:
در طول ميوه، رگه هاي زرد ابلق (چپ و مركز) به صورت علائم خشكيدگي روي پوست (راست) توسعه مي يابد.

كمبود روي:
علائم ابتلا در برگهاي جوان ظاهر مي شود و برگهاي تازه به طور غير طبيعي كوچك مي ماند و با رنگ زرد لكه موجي شده يا يكنواخت زرد شده ديده مي شود. بين بند هاي انتهايي كوتاه مانده و حالت جارويي ايجاد مي شود.

كمبود مس:
توقف رشد همراه با كلروز برگهاي جوان.

كود اضافي(شوري يا EC بالا):
برگها كدر و چرمي مي شوند. يك نوار باريك زرد رنگ در حاشيه برگ ايجاد مي شود.

كود اضافي(شوري يا EC بالا):
شوري باعث پژمردگي مي شود. برگها كدر و به رنگ سبز تيره و به حالت فنجاني شكل به سمت پايين توسعه مي يابند.

مسموميت فسفر:
اين حالت بيشتر در كشتهاي هايدروپونيك ممكن است رخ دهد.

مسموميت كلر:
حاشيه اطراف برگ با بافتي به رنگ سبز رنگ پريده و همچنين لبه هاي سوخته ملاحضه مي شود. 3 درصد كلريد در بافت يافت مي شود.

مسموميت بر:
علائم مسموميت ابتدا روي برگهاي مسن تر ملاحضه مي گردد. بين رگبرگهاي زرد گرديده(چپ) و نكروزه مي شود. به نقاط نكروزه قهوه اي كوچك (مركز) و مناطق وسيعي از بافت مرده برگ (راست) دقت نماييد.

مسموميت منگنز:
نقاط متعدد كوچكي به رنگ قهوه اي مايل به قرمز بين رگبرگهاي و روي دمبرگ مي شود.

مسموميت روي:
برگ مسن تر (سمت چپ) كدر به نظر مي رسد. برگ جوانتر، سبز رنگ پريده با نقاط قهوه اي روشن به اندازه سر سوزن بين رگبرگها ديده مي شود.

ازت اضافي:
علائم شامل پژمردگي و فنجاني شدن به طرف پايين در برگهاي مسن تر ظاهر مي شود. همچنين برگهاي پاييني، زرد و داراي مناطق سوخته مي شود.

خسارت كنه تار عنكبوتي:
خسارت كنه تار عنكبوتي را با اختلالات تغذيه اي خصوصا كمبود آهن، كمبود منيزيم يا مسموميت روي اشتباه نگيريد.

خسارت علفكش رانداپ:
علائم خسارت شامل خميدگي برگ به طرف بالا، رنگ سبز مايل به زرد برگهاي جوان و به شدت از رشد باز ماندن بوته مي باشد.


+ نوشته شده در  شنبه 10 دی1390ساعت 9:23  توسط گشت ارگانیک | 
اخیرا در کشور ما ایران  کشت محصولات گلخانه ای رواج فراوانی یافته و به دلیل سود آور بودن آن روز به روز گسترش می یابد با این وجود  گلخانه ها در ایران همواره نسبت به کشورهای پیشرو در این زمینه  از لحاظ کمیت و کیفیت  در سطح پائین تری قرار داشته است این در حالیست که از لحاظ شرایط محیطی بسیاری از مناطق ایران در سطح مطلوب تری قرار دارند. برای کم کردن این اختلاف، گذشته از مسائل مدیریتی در جامعه ی کشاورزی کشور،می بایست دقت بیشتری در مسائلی که در ظاهر کوچک و بی تاثیر به نظر می رسند، داشته باشیم این نکات ریز زمانی که به طور کامل اجرا شوند تا حد بسیار زیادی کمیت،کیفیت و سلامت محصول تولیدی ما را تضمین می کنند هدف از این مطلب کوتاه این نیست که تک تک عوامل موثر را شناسایی و روش اجرا و کنترل ان را بیان کند بلکه اجمالا به نکاتی در زمینه ی گیاهپزشکی می پردازیم که می تواند به طور کلی راهی برای پیشگیری از بیماری ها و آفات در گلخانه باشد.

به طور کلی عوارضی که سلامت گیاه را به خطر می اندازند عبارتند از:

1- بیماری های مختلف ناشی از فعالیت های میکروارگانیسم ها (باکتری،قارچ،ویروس و نماتد)

2- آفات شامل شته، تریپس،مینوز،کنه و ...

3- عوارض فیزیولوژیکی، مانند رطوبت یا خشکی بیش از اندازه ، حرارت یا برودت بیش از حد،کمبود مواد غذایی،عوارض ناشی از سموم دفع آفات یا علف کش ها روی گیاه،وجود گاز های مضر مثل دود در گلخانه و...

اصول پیشگیری و مبارزه برای کاهش آفات و بیماری ها

عمل به نکات زیر تا حد زیادی می تواند در افزایش عملکرد از لحاظ کمی و کیفی و کاهش استفاده از سموم شیمیایی  موثر باشد.

آب شویی(به معنی غرقاب کردن زمین قبل از کشت ): حداقل فایده ی آن  کاهش نمک های مضر خاک  و کم شدن شوری آن و همچنین از بین رفتن برخی آفات خاکزی است.

آیش گذاری یا تغییرنوع محصول: برای اینکه زمین بتواند کمبود عناصر خود را جبران کند

ضد غفونی خاک: این روش به دلیل پر هزینه بودن معمولا اجرا نمی شود ولی با توجه به شرایط  در برخی مواقع بسیار اقتصادی خواهد بود. غیر از ضد عفونی خاک با سموم شیمیایی راه های دیگری نیز برای استفاده  نکردن از سموم شیمیایی ومتوسل نشدن به روش های پرهزینه نیز وجود دارد که ساده و معمول ترین آن آفتاب دهی است بدین معنی که در تابستان زمین مورد نظر را پس از شخم زدن به طور وسیع آبیاری کنیم و روی خاک را با پلاستیک بپوشانیم  به این ترتیب پس از چند هفته(بسته به شرایط جوی و وجود خورشید) با برداشتن پلاستیک از روی خاک می توانیم از خاکی که هرگونه عوامل قارچی، نماتدی، بذورعلف هرز و آفات خاکزی را در حد بسیار ناچیز دارد، استفاده کنیم  البته  برای کارایی بیشتر این روش می توان از فشار بخار آب هم استفاده کرد یعنی با تجهیزاتی مخصوص، بخار تولید کرده و آن را به زیر پلاستیک هدایت کنیم.

خاک ورزی مناسب خاک گلخانه : شخم عمیق ، استفاده از کود های دامی پوسیده و ضد غفونی شده و کود های شیمیایی لازم و...

استفاده از بذور ارقام مقاوم به بیماری ها

 رعایت بهداشت گلخانه:حذف رفت و آمد های بی مورد، استفاده از روپوش و کفش یا دمپایی مخصوص در فضای گلخانه، ضد عفونی ابزار کار(بیلچه، چاقو،قیچی،بیل و...) با وایتکس (ضد عفونی در محیط بیرون از گلخانه انجام شود) شستشو و ضد عفونی دست ها با آب و صابون قبل از شروع عملیات هرس وبرداشت ، جلوگیری از حمل خاک آلوده توسط وسایل و ادوات کشاورزی به محیط گلخانه

پیش گیری از ورود موش ها به داخل گلخانه:ورود موش های خانگی یا صحرایی به گلخانه و جویدن یقه بوته ها در مرحله 2-4 برگی می تواند خسارت  و زیادی زحمت را به دنبال داشته باشد لذا می توان به وسیله ی طعمه ی مسموم یا تله های خاص آن ها را کنترل کرد.

از بین بردن مورچه ها: با گرم شدن هوا مورچه ها بر سرعت فعالیتشان می افزایند و به علت همزیستی بین مورچه ها و شته ها، اولین تخم های شته توسط مورچه در پشت برگ گذاشته می شود تا بعد از ظهور شته ها ،مورچه از مواد ترشحی چسبنده (عسلک) آن ها استفاده کند .بنابراین ثابت شده که از بین بردن  اولین مورچه ها در گلخانه (با مصرف کمی سم حشره کش) می تواند در تاخیر ظهور شته ها و جمعیتشان تاثیر داشته باشد.

نصب ظروف حاوی ملاس چغندرقند یا نیشکر(گیاهان شیرین)در بین ردیف ها برای جذب بسیاری از آفات

آویزان نمودن مقوای زرد رنگ حاوی مواد چسبنده و شیرین برای جذب شته ها و سفید بالک(مگس سفید)

استفاده از تله های فرمونی و نوری برای به دام انداختن حشرات خاص

از بین بردن علف های هرز درون و بیرون گلخانه و همچنین قطع درختانی که ارزش اقتصادی ندارند

جمع آوری  بقایای گیاهی و معدوم کردن آن ها: بعد از هر دوره ی کاشت  قسمت های باقیمانده ی گیاهان شامل برگ،ساقه و...را به طور کامل جمع آوری ،از گلخانه خارج و معدوم کنید چون این بقایا می توانند محل زمستان گذرانی آفات یا میزبانی برای بیماری ها یا واسطه ای برای انتقال به سال بعد باشند.

نصب توری های مخصوص روی دریچه ها  و درب ها برای جلوگیری از ورود حشرات: البته لازم به ذکر است که این توری ها میزان جریان هوا  را کاهش می دهند و در ضمن در اثر گرد و غبار مسدود می شوند پس گرد گیری آن ها لازم و ضروری است.

کنترل و تنظیم شرایط محیطی: مانند کنترل رطوبت خاک و هوای گلخانه برای پیشگیری از بیماری ها (پرهیز آبیاری بی مورد و زود هنگام، تهویه ی هوای گلخانه برای کاهش رطوبت و همچنین تیمار دی اکسید کربن)

استفاده از روش های کنترل بیولوژیکی: مسلما هر آفتی دشمنانی نیز در طبیعت دارد امروزه دشمنان هر آفت شناسایی شده و در انسکتاریوم ها پرورش داده می شوند بدین ترتیب می توان با تهیه ی این شکارگر ها بدون استفاده از سم با آفت مبارزه کرد  این حشرات شکاری را می توان از مراکز حفظ نباتات تهیه کرد لازم به ذکر است که می توان از حشراتی که قدرت گرده افشانی بالا دارند نیز برای افزایش عملکرد بهره برد.

استفاده از سموم برای کنترل بیماری ها و آفات: سمپاشی معمولا آخرین راه مبارزه به حساب می آید (منظور غیر از ایران است) در استفاده از سموم بهتر است با کارشناس با تجربه مشورت کرد ، به مقدار و طریقه ی مصرف دقت شود، از سموم کم دوام استفاده شود، محلول سم با آب ولرم تهیه شود  مخصوصا در زمستان ، اثرات و عوارض سموم را جدی بگیرید و نکات ایمنی را رعایت کنید، در اکثر سموم، ریز تر شدن قطرات خروجی از نازل سمپاش درافزایش میزان تاثیر آن نقش مهمی دارد پس با تغییر در فشار یا تعویض نازل ها با نازل های مه پاش موجب کوچک شدن ذرات سم شوید ( البته باید در نظر داشت که در برخی از سموم ذرات ریز باعث گیاهسوزی می شود) ، از اختلاط کود و سم حدالامکان خودداری شود در شرایط ضروری سعی شود کود و سم در ظروف جدا گانه ای آماده شده و بعدا در مخزن سم پاش ریخته شود، قبل از استفاده از سموم بهتر است سازگاری سم با گیاه ،روی چند بوته به طور آزمایشی تست شود،سم پاشی در صبح زود یا موقع غروب آفتاب (که شدت نور خورشید زیاد نیست)انجام شود در برخی موارد به علت اینکه آفت مورد نظر شب ها فعالیت می کند بهتر است سم پاشی  هنگام غروب آفتاب انجام گیرد،بعد از سم پاشی مخزن ولوله های رابط و نازل ها را با آب تمیز شسته شود.

+ نوشته شده در  شنبه 19 آذر1390ساعت 11:52  توسط گشت ارگانیک | 

نام علمی :    کوکومیس ساتیوسنام گیاه در زبانهای خارجی :فرانسه        کوکومبوروانگلیسی      کیوکامبرآلمانی         گورک


+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آبان1390ساعت 11:5  توسط گشت ارگانیک | 

مشخصات گیاه شناسی بوته خیار بوته خیار گیاهی است یکساله از خانواده کدوئیان و نام علمی آن کوکومیس ساتیووس می باشد .
برگ
بوته خیار نسبتا کوچک و رنگ آن سبز روشن است . بریدگیهی کم عمقی برگ خیار
را به پنج قسمت یا لوب مثلثی شکل تقسیم می کند و قسمت وسط دارای نوک تیزی
می باشد. گلها نر یا ماده هستند که روی یک پایه قرار دارند یعنی گیاه خیار
یک پایه است . تعداد گلهای نر همیشه زیادتر از گلهای ماده بوده و قبل از
گلهای ماده ظاهر می شود . طول عمر بوته خیار کوتاهتر از طول عمر سایر
گیاهان این خانواده بوده و احتیاج آن به گرما نیز کمتر می باشد به حدی که
پاره ای از متخصصین آن را بین گیاهان فصل خنک قرار می دهند در عمل هم خیار
میوه بهار و پاییز است مخصوصا در نواحی گرم که بوته خیار در تابستان خشک
شده از بین می رود .
تمام انواع خیار دارای هفت جفت کروموزوم می باشد .
درخیارهای اصلاح شده و مخصوص کشت در گلخانه ، بوته های خیار تولید گلهای ماده می نماید و این ارقام به نام ماده گل معروف می باشند . به دلیل ماده گل بودن این ارقام راندمان در بوته ها نسبت به انواع یک پایه ای که دارای گله های نر و ماده بر روی یک بوته می باشد بسیار بالا می باشد .
+ نوشته شده در  شنبه 16 مهر1390ساعت 11:6  توسط گشت ارگانیک | 

خیار گلخانه ای به کود زیاد و متناسب احتیاج دارد زیرا مقدار محصول گلخانه در واحد سطح به مراتب از هوای آزاد بیشتر است. بنابراین مواد غذایی موجود در خاک خیلی زود توسط بوته های خیار جذب و مصرف می شود .کود های مورد نیاز خیار عبارتند از :1- ازت : ازت
از مهمترین عناصر غذایی گیاه است و در رشد و باردهی آن تاثیر مستقیم دارد
. در صورت کمبود ازت ابتدا برگ های پایینی کمرنگ شده و در صورت ادامه
کمبود ازت رنگ برگ ها در تمام گیاه بطور یکنواخت به زردی تمایل پیدا می کند .2- فسفر : فسفر
در توسعه ریشه ها و رشد عمومی و باردهی گیاه تاثیر دارد . به همین جهت باید قبل از کاشت به زمین داده شود تا در مراحل اولیه رشد بوته در دسترس گیاه باشد .3- پتاس : پتاس در اغلب خاک های ایران بقدر کافی وجود دارد و در صورت دادن کود دامی نیز مقدار زیادی پتاس به خاک اضافه می شود.4- منیزیم : کمبود
منیزیم در خیار بسیار شایع است . علامت آن بدین صورت است که در برگهای مسن، فاصله بین رگبرگها از حاشیه به طرف داخل زرد می شود. اگر این کمبود ادامه پیدا کند ، در قسمتهای زرد شده لکه های قهوه ای پیدا می شود و برگ تدریجا حالت سوخته به خود می گیرد.و این امر باعث کندی رشد عمومی گیاه می شود .5- آهن : در خاک های آهکی و قلیایی که قلیاییت بالاتر از 8 داشته باشد آهن موجود در خاک به صورت غیر محلول در می آید و گیاه دچار کمبود آهن می گردد. در خیار، به صورت زردی برگه های تازه و جوان بروز می نماید و رگبرگ ها سبز باقی می ماند. در مراحل بعدی ، رگبرگ ها نیز زرد شده و زردی از سر گیاه به طرف پایین توسعه پیدا می کند.

http://www.garmsar.com/cenesta/c26.jpg

میزان کود مورد نیاز خیاراحتیاج خیار به کودهای مختلف بستگی به نوع خاک و ذخیره مواد غذایی موجود در آن دارد. برای تعیین مقدار کودهای مورد احتیاج گیاه باید قبل و بعد از کاشت خیار در فواصل معین از خاک نمونه برداری شده و میزان مواد غذایی در آن توسط آزمایشگاه اندازه گیری شود.علاوه بر مقدار کودی که به مصرف گیاه می رسد مقدار قابل ملاحظه ای کود نیز توسط آب شسته شده و از دسترس ریشه خارج می گردد. ضمناً بعضی از عناصر غذایی مانند فسفر در خاک تثبیت شده و فقط بخشی از آن قابل استفاده گیاه می گردد.
بنابراین با در نظر گرفتن تلفات مزبور باید مقدار کافی کود شیمیایی به طور منظم و به دفعات به خاک داده شود تا گیاه بتوانمد عناصر غذایی مورد احتیاج خود را به اندازه لازم جذب نموده و محصول کافی تولید نماید .


+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 شهریور1390ساعت 11:8  توسط گشت ارگانیک | 

نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات


 


1- رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریها بسیار مهم است . هر چه رفت و آمد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد احتمال سرایت امراض بیشتر است

2- جلوی در ورودی ، یک قطعه بزرگ اسفنج گذاشته و آن را باید مرتباً با محلول ضد عفونی کننده خیس نمود تا از انتقال خاک آلوده و عوامل بیماری زا بداخل گلخانه جلوگیری کرد.3- بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل بایستی از گلخانه خارج نمود . وجود بوته ها در زمین تا دوره بعدی موجب تکثیر بیماری و انتقال آن به دوره بعد می شود .4-    اگر سال بعد در همان زمین قبلی خیار کشت می گردد حتما خاک قبل از کشت ضد عفونی گردد .


 


5-    علفهای هرز داخل گلخانه مرتباً حذف و علفهای هرز دور گلخانه را حداقل تا شعاع 2 متر مبارزه شیمیایی گردد.6-    وقتی خاک رطوبت کافی دارد از آبیاری اضافی خودداری گردد.7-    وجود رطوبت زیاد در فضای گلخانه باعث ایجاد و شیوع بسیاری از بیماریهای قارچی می گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 16 مرداد1390ساعت 11:12  توسط گشت ارگانیک | 

مصرف کود و آبیاری قطره ای در خیار گلخانه ای


1-    آبياري قطره اي براي خيار گلخانه اي

 

بهترين شيوه مصرف کود در اينگونه زراعتها مصرف کودهاي شيميائي از طريق آبياري قطره ايست که همزمان با حرکت آب در خاک مواد غذائي را به سطح ريشه ها ميرساند .

مناسبترين کود در سيستم ابياري قطره اي

-         پتاسيم نيترات ( P.N ) ( 13-0-46 )

-         منو آمونيم فسفات ( M.A.P ) ( 12-61-0 )

-         منو پتاسيم فسفات ( M.K.P ) ( 0-52-34 )

-         کلسيم نيترات ( C.N ) ( %15.5 N - %16 ca )

-         امونيوم نيترات ( % 34 )

 

نکات مهم در سيستم ابياري قطره اي

 

1-  قبل از ورود محلول کود شيميائي به شبکه آبياري بايد چند دقيقه اي  منتظر ماند تا فشار آب آبياري در کليه نقاط شبکه ابياري يکنواخت شوند . سپس محلول کود تزريق گردد .

2-    بعد از پايان مصرف کود 10 تا 15 دقيقه سيستم و شبکه بايد  فقط با اب ابياري کار کند .

3-    چنانچه اب ابياري اهکي باشد کود فسفر بعنوان کود پايه مصرف شود .

4-    بعد از پايان فصل ابياري سيستم و شبکه ابياري با محلول 3/. درصد اسيد نيتريک ابياري و شستشو شوند .

 

ميزان کودهاي مورد نياز خيار گلخانه اي

 

با در نظر داشتن مواد مغذي در خاک و ازمايش خاک بطور متوسط 250 تن محصول در هکتار مقادير کودهاي زير ( کيلوگرم ) مورد نياز است .

 

     

N

P2O3

K2o

CaO

400-350

200- 170

400-370

80-60

 

        

 قسمتی از مقادير فوق بعنوان کود پايه قبل از نشاء همراه با آماده سازی بستر نشاء بايد مصرف شوند ،  بقيه کودها مورد نياز در دوره رشد از طريق سيستم ابياري با نظر آزمايشگاه يا افراد متخصص مصرف خواهد شد .

   

محلولپاشي در خيار

بعلت رشد سريع خيار گلخانه اي و توليد ميوه  نياز به مصرف روزانه کودهاي شيميائي بشرح زير مندرج در جدول زير ميباشد .

 

 

مقدار کودهاي شيميائي برحسب گرم در هزار مترمربع در روز

 

دوره هاي رشد

روز

گرم / 1000m / روز ماده خالص

مقدار کودهاي مورد نياز گرم در هزار مترمربع روزانه

N

P2O5

K2O

CaO

پتاسيم نيترات

M.A.P

آمونيم سولفات

کلسيم نيترات

از کاشت نشا

15

100

100

100

---

---

---

---

---

رشد و گلدهي

28

200

100

200

---

400

200

600

---

گلدهي و توليد ميوه

28

250

100

350

100

800

150

100

400

گلدهي ميوه و برداشت

28

350

100

450

150

1000

150

250

60

 

منيزيم :

 چنانچه از نتايج ازمايش خاک و يا برگ کمبود منيزيم مشاهده گردد در طول دوره رشد و روزانه 50 گرم در هزار مترمربع محاسبه و مصرف شود .

 

توضيح 1 :

 چنانچه ابياري در فواصل دو تا سه روز يکبار صورت گيرد ميزان کود مورد نياز دو تا سه روز يکجا مصرف خواهيم کرد .

توضيح 2 :

در خاکهاي شني و يا نفوذپذيري آن زياد باشد 20 درصد به کودهاي فوق افروده خواهد شد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 اردیبهشت1390ساعت 11:56  توسط گشت ارگانیک | 

کود و آبياري قطره اي براي خيار گلخانه اي 

کود و آبياري قطره اي براي خيار گلخانه اي

 

بهترين شيوه مصرف کود در اينگونه زراعتها مصرف کودهاي شيميائي از طريق آبياري قطره ايست که همزمان با حرکت آب در خاک مواد غذائي را به سطح ريشه ها ميرساند .

مناسبترين کود در سيستم ابياري قطره اي

-         پتاسيم نيترات ( P.N ) ( 13-0-46 )

-         منو آمونيم فسفات ( M.A.P ) ( 12-61-0 )

-         منو پتاسيم فسفات ( M.K.P ) ( 0-52-34 )

-         کلسيم نيترات ( C.N ) ( %15.5 N - %16 ca )

-         امونيوم نيترات ( % 34 )

 

نکات مهم در سيستم ابياري قطره اي

 

1-  قبل از ورود محلول کود شيميائي به شبکه آبياري بايد چند دقيقه اي  منتظر ماند تا فشار آب آبياري در کليه نقاط شبکه ابياري يکنواخت شوند . سپس محلول کود تزريق گردد .

2-    بعد از پايان مصرف کود 10 تا 15 دقيقه سيستم و شبکه بايد  فقط با اب ابياري کار کند .

3-    چنانچه اب ابياري اهکي باشد کود فسفر بعنوان کود پايه مصرف شود .

4-    بعد از پايان فصل ابياري سيستم و شبکه ابياري با محلول 3/. درصد اسيد نيتريک ابياري و شستشو شوند .

 

ميزان کودهاي مورد نياز خيار گلخانه اي

 

با در نظر داشتن مواد مغذي در خاک و ازمايش خاک بطور متوسط 250 تن محصول در هکتار مقادير کودهاي زير ( کيلوگرم ) مورد نياز است . بطور مثال :

 

            

 

مقادير فوق بعنوان کود پايه قبل از نشاء بايد مصرف شوند ،  بقيه کود مورد نياز در دوره رشد از طريق سيستم ابياري با نظر آزمايشگاه يا افراد متخصص مصرف خواهد شد .

 

محلولپاشي در خيار

بعلت رشد سريع خيار گلخانه اي و توليد ميوه  نياز به مصرف روزانه کودهاي شيميائي بشرح زير مندرج در جدول زير ميباشد .

 

 

 

 

مقدار کودهاي شيميائي برحسب گرم در هزار مترمربع در روز (برای خاک خاص )

 

دوره هاي رشد

روز

گرم / 1000m / روز ماده خالص

مقدار کودهاي مورد نياز گرم در هزار مترمربع روزانه

N

P2O5

K2O

CaO

پتاسيم نيترات

M.A.P

آمونيم سولفات

کلسيم نيترات

از کاشت نشا

15

100

100

100

---

---

---

---

---

رشد و گلدهي

28

200

100

200

---

400

200

600

---

گلدهي و توليد ميوه

28

250

100

350

100

800

150

100

400

گلدهي ميوه و برداشت

28

350

100

450

150

1000

150

250

60

 

منيزيم :

 چنانچه از نتايج ازمايش خاک و يا برگ کمبود منيزيم مشاهده گردد در طول دوره رشد و روزانه 50 گرم در هزار مترمربع محاسبه و مصرف شود .

 

توضيح 1 :

 چنانچه ابياري در فواصل دو تا سه روز يکبار صورت گيرد ميزان کود مورد نياز دو تا سه روز يکجا مصرف خواهيم کرد .

توضيح 2 :

در خاکهاي شني و يا نفوذپذيري آن زياد باشد 20 درصد به کودهاي فوق افروده خواهد شد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 29 فروردین1390ساعت 11:59  توسط گشت ارگانیک | 

تهيه خاك بستر گلخانه 

تهيه خاك بستر خيار درختي

 

تهيه خاك فقط در سه شق ممكن است :

الف : شش قسمت كود حيواني + دو قسمت خاك باغچه + يك قسمت ماسه

ب : دو قسمت كود حيواني + دو قسمت خاك جنگلي + يك قسمت ماسه

ج : چهار قسمت كود حيواني + دو قسمت خاك باغچه + يك قسمت ماسه رودخانه اي

 

بعد از اماده شدن خاك بستر مقدار 500 گرم سوپرفسفات + 500 گرم سولفات پتاسيم + 500 گرم آمونيم نيترات در يك متر مكعب مصرف مينمايم . سپس ضدعفوني خاك انجام گردد .

 

پس از توليد يك تن محصول خيار مقادير مختلف از كودهاي ماكرو مورد نياز است .

 

K2O

P2O5

N

مواد غذايي

8/2

9/.

5/1

Mi

5/3

4/1

2

Ma

 

NPK/Kg/Ton   اين يك فرمول است .

 

انتــــظار ايـــن است كــه از هر هــــــكتار 150 تن خيار توليد شود كه در اين صورت كود ماكرو ( خالص NPK ) به ترتيب :

 

ازت 300 كيلوگرم + فسفر 210 كيلوگرم و پتاسيم بميزان 250 كيلوگرم مورد نياز است كه مقدار دقيق آن بايستي پس از آزمايش خاك و مقدار موجودي آن در خاك محاسبه از ميزان فوق كسر الباقي به خاك داده شود .

 

لذا از مقادير كودهاي فوق را بصورت كود اوليه اصلي و مقداري نيز بشكل كود سرك بشرح زير محاسبه و مصرف شود .

 

K2O

P2O5

N

عمليات

700-600

900-700

300-250

قبل از نشاء

400-300

300-100

750-700

بعد از نشاء

+ نوشته شده در  یکشنبه 29 اسفند1389ساعت 12:1  توسط گشت ارگانیک | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
کشت انواع محصولات گلخانه ای پونه

09392429003

کشت ارگانیک


arbabi_asghar@mailfa.com


آدرس:
استان سیستان و بلوچستان - زاهدان - کیلومتر چهار جاده گوربند - مجتمع گلخانه ای خواهران - میلان چهارم سمت راست -واحد 34 - گل پونه

09392429003


arbabi_asghar@mailfa.com


کشت ارگانیک

09392429003


آدرس:
استان سیستان و بلوچستان - زاهدان - کیلومتر چهار جاده گوربند - مجتمع گلخانه ای خواهران - میلان چهارم سمت راست - واحد 34 - گل پونهarbabi_asghar@mailfa.com

09392429003

کشت ارگانیک

نوشته های پیشین
مرداد 1393
تیر 1393
تیر 1392
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آرشیو موضوعی
واحد کشت محصولات گلخانه ای پونه زاهدان
کشت خیار گلخانه ای
کشت گوجه گلخانه ای
کشت آلورا گلخانه ای
کشت توت فرنگی گلخانه ای
کشت گیاهدان دارویی گلخانه ای
امراض
گل رز شاخه بریده
ارگانیک
آنچه باید در مورد یک گلخانه بندانیم
کشت خاکی و مشخصات خاک
آفات
سموم
تله ها
پیوندها
نظام مهندسی سیستان و بلوچستان
هواشناسی سیستان وبلوچستان
مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان
مجتمع آموزش شهیدخیابانیان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
خدمات الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی
سیستم شناسنامه بهره بردار
هواشناسي کشاورزي
سیستم تبادل اطلاعات منطقه ای
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM